ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าให้การต้อนรับ ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีนนทบุรี
ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา วิศวกรชำนาญการพิเศษนุกูล บุญทับ
สภาวิศวกรให้การรับรองหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ 2561)
บริษัทฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัดสนับสนุนวัสดุฝึกทางวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำคณาจารย์ภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
รองหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ฝ่ายวิชาการ

TE Facebook Fanpage