หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

สภาวิศวกรให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ในสาขางานไฟฟ้าสื่อสาร แขนงวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบค คลิกอ่านเพิ่มเติม …

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าให้การต้อนรับ ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนท์พร้อมคณะผู้บริหาร

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าให้การต้อนรับ ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนท์พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คลิกอ่านเพิ่มเติม …

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมครข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม) สนใจเสนอโครงการคลิก

มจพ. ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก

มจพ. ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมกันแชะ ร่วมกันแชร์ อวดถุงผ้าลดโลกร้อนได้ที่ www.facebook.com/GreenKMUTNB งานนี้ทำดีมีรางวัล แน่นอน !!!!

เริ่มใช้งานเว็บภาควิชาในรูปแบบใหม่

ทดสอบเริ่มใช้งานเว็บภาควิชาในรูปแบบของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ามาแสดงความคิดเห็นของสมาชิกได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น