การสัมมนาบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างและการดำเนินการห้องปฏิบัติการมาตรฐานให้เป็นไปตาม ISO 17025

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างและการดำเนินการห้องปฏิบัติการมาตรฐานให้เป็นไปตาม ISO 17025 สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนคลิก

Written by