เริ่มใช้งานเว็บภาควิชาในรูปแบบใหม่

ทดสอบเริ่มใช้งานเว็บภาควิชาในรูปแบบของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ามาแสดงความคิดเห็นของสมาชิกได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น