นางศิริรักษ์ สุขสุด(พี่ศิ)

Name : Miss Sirirak KHEMAPIRAK 
Education : M.B.A. (Industial Business Administration) KMUTNB, Bangkok, Thailand
e-mail : sirirak.k@fte.kmutnb.ac.th
Position : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
Telephone : 02-555-2000 ext 3302


นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร(พี่อ้อย)

Name : Miss Saowaluk WANNABORWORN 
Education : M.B.A ( Financial ) RU, Bangkok, Thailand
e-mail : saowaluk.w@fte.kmutnb.com
Position : นักวิชาการพัสดุ
Telephone : 02-555-2000 ext 3301

นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง(พี่น้ำตาล)

Name : Miss Kornparamee NABANGCHANG
Education : B.A. (Hotel and Lodging Business Management) SSRU, Bangkok, Thailand
e-mail : kornparamee.n@fte.kmutnb.ac.th
Position : นักวิชาการการศึกษา 
Telephone : 02-555-2000 ext 3300


นางสาวกิดากานต์ กลิ่นเมธี(พี่แตงโม)

Name : Mrs.Tanchanok Klinmatee 
Education : B.A ( Advertising Mangement ) DPU, Bangkok, Thailand
e-mail : tanchanok.k@fte.kmutnb.ac.th
Position : นักวิชาการศึกษา 
Telephone : 02-555-2000 ext 3300