ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่างไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าให้การต้อนรับ ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีนนทบุรี
ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา วิศวกรชำนาญการพิเศษนุกูล บุญทับ
สภาวิศวกรให้การรับรองหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ 2561)
บริษัทฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัดสนับสนุนวัสดุฝึกทางวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
previous arrow
next arrow
Slider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CLICK TO EDIT

This is just placeholder text. Hover over the module and click "Edit Content" to change it.